Warning: include(/home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/) [function.include]: failed to open stream: Interrupted system call in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 3

Warning: include(/home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/) [function.include]: failed to open stream: No such device in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php52/usr/share/pear:/opt/alt/php52/usr/share/php') in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 3

Warning: include(DIR_FORMSheader.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 4

Warning: include(DIR_FORMSheader.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 4

Warning: include(DIR_FORMSheader.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'DIR_FORMSheader.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php52/usr/share/pear:/opt/alt/php52/usr/share/php') in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 4
Najczęściej Zadawane Pytania - FAQ (Telepraca - Zlecenie)

Najczęściej Zadawane Pytania - FAQ (Telepraca - Zlecenie)

Kategorie :
  [Ogžlne]  [Praca_na_odlegŚosc_-_pojŰcia]  [Pytania_Wykonawcžw]  [Pytania_Zleceniodawcžw]  

Szukaj :


Praca_na_odlegŚosc_-_pojŰcia

1. Telepraca
Pojęcie telepracy (ang. telework) jest bardzo pojemne znaczeniowo. Potoczne jej rozumienie sprowadza się do pracy wykonywanej poza biurem lub w domu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W telepracy liczy się efekt, czyli solidne i terminowe wykonanie powierzonego zlecenia. W przypadku realizacji zlecenia z serwisu AukcjeZlecen.pl, zlecenie może być realizowany w dowolnym miejscu o ile nie zastrzegł tego Zleceniodawca.

2. Praca Tymczasowa
Jest to każda praca wykonywana czasowo dla danego pracodawcy w zakładzie pracy czy też na zlecenie w dowolnie wybranym miejscu, o określonym terminie zakończenia zlecenia (pracy) lub wykonania zlecenia (np. każde zlecenie z serwisu AukcjeZlecen.pl, zastępowanie pracownika będącego na urlopie macierzyńskim).

3. Praca w domu
Jest to forma telepracy (pracy), której miejscem realizacji jest miejsce wybrane przez Wykonawcę. Wykonawca realizuje zlecenie i rozlicza się z niego z Wykonawcę, lecz pozostaje poza jego kontrolą.

4. Praca przez Internet
Jest to każdy ww. rodzaj telepracy wykonywany głównie przez Internet. W zależności od wykonywanej pracy może być zawarta umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna forma umowy cywilno-prawnej.


Warning: include(DIR_FORMSfooter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 230

Warning: include(DIR_FORMSfooter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 230

Warning: include(DIR_FORMSfooter.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 230

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'DIR_FORMSfooter.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php52/usr/share/pear:/opt/alt/php52/usr/share/php') in /home/master/domains/aukcjezlecen.pl/public_html/telepraca/telepraca.php on line 230